جرایم سایبری

جرایم سایبری،شاخه ای از جرایم اینترنتی است که در فضای سایبری به وقوع می پیوندد کاربران می توانند با ورود به این فضا از اطلاعات الکترونیک موجود در سراسر دنیا استفاده نمایند،تمایل روزافزون به استفاده از فضای مجازی شرایط و بستری مساعدی برای ظهور جرایم سایبری را به وجود آورده ،از آنجا که این جرایم در فضای مجازی توسط برخی از سودجویان مانند هکرها، کرکرها، فریک های تلفن که به طور کلی تروریسم سایبری نامیده می شوند به وقوع می پیوندد، مانند سایر جرایم ملموس نبوده و باعث ورود ضررهای بسزا و در برخی موارد در صورت عدم استفاده از اهل فن غیر قابل جبران می گردد.

بکار گیری وکیل آگاه به قوانین در حوزه جرایم سایبری و الکترونیک تضمینی برای اخذ بهترین نتیجه قانونی است.چه بسا جرایمی از قبیل جریحه دار شدن عفت واخلاق عمومی،نشر اکاذیب و داده‌های ناصحیح انتشار و در دسترس قرار دادن معاملات فروش و انتشار آن، انتشار و پخش آموزش‌های نادرست در فضای سایبری هک فیشینگ و بد افزارها و گسترش ویروس های سایبری ،که مهمترین آن ،جرایم اینترنتی و رایانه ای استفاده از کارت های اعتباری و کلاهبرداری اینترنتی و خالی نمودن حساب از هر نقطه از کشور یا حتی دنیاست که تنها با پیگیری وکیل تخصصی در این زمینه،که بسیار محدود می باشند، تضمینی بر احقاق حقوق از دست رفته موکلین است