وکیل حقوقی

دعاوی قضایی در ایران متشکل از دو گروه اصلی حقوقی و کیفری می گردد.

که به لحاظ آیین رسیدگی ،قوانین و مقررات ،مراجع رسیدگی کننده و غیره بسیار متفاوت است .

پرونده های حقوقی دامنه گسترده‌ای از موضوعات را در جامعه به خود اختصاص می‌دهد و به طور کلی امری که مشمول مجازات نگردد و جرم محسوب نشود در دسته بندی دعاوی حقوقی قرار می گیرد .

وکیل حقوقی علاوه بر تسلط بر تمامی منابع حقوقی باید توانایی بالایی در جمع آوری ادله داشته و علاوه بر آن می بایست با علم و فن تجارت آشنا بوده و نحوه رایج و متداول دادوستد در بازار روز را بشناسد.دقت و نکته سنجی وکیل حقوقی در این امر بسیار تعیین‌کننده بوده تا بدین نحو بتوانند در راستای جمع آوری ادله و توضیحات موکل تحلیل حقوقی لازم را انجام و با علم و آگاهی از قوانین شرایط موکل را با قوانین تطبیق داده و بهترین راهکار را جهت احقاق حقوق موکل انتخاب نماید.

تجربه به اثبات رسانده که تشخیص مسیر صحیح اقدام قانونی ،در چنین پرونده هایی، نیمی از راه موفقیت را تضمین می کند و این خود دلیل دیگری در انتخاب موسسه حقوقی و برتری موسسات نسبت به وکیل دادگستری است .

در موسسه حقوقی پرونده مورد مراجعه به بهترین صورت ممکن تحلیل می شود و از بین وکلای صالح خود در هر زمینه با توجه به تعهد کاری و سابقه شان پرونده را به آنها به صورت تخصصی واگذار نمایند تا قدمی هر چه بیشتر در به ثمر رساندن بهترین نتیجه برای موکل را به همراه داشته باشد.