وکیل مهاجرت

امروزه ممکن است برخی از هموطنان عزیز بنابه دلایلی قصد مهاجرت به اقصی نقاط جهان را داشته باشند حال با توجه به قوانین پذیرش متفاوتی که در هر کشور حاکم است و تحریم‌ها و غیره این امر بدون اطلاع از شرایط و قوانین کشور مقصد و آنهم توسط وکیل مهاجرت عملاً غیرممکن است وکیل مذکور با علم و آگاهی نسبت به قوانین بین الملل و مهاجرت از طریق مشاوره وبرنامه ریزی صحیح، راه رسیدن به آمال فردمتقاضی را بررسی وباتوجه به قوانین به روز کشور مقصد واگاهی بر تغییرات آن چگونگی مهاجرت را پایه ریزی می نماید.

وکیل مهاجرت کلمه ای اقتباسی از عبارت انگلیسیimmigration representative به معنی نماینده مهاجرت می باشد

مهاجرت انواع مختلفی دارد از جمله:

-مهاجرت تحصیلی( ویزای دانشجویی )- مهاجرت کاری (ویزای کاری )-مهاجرت سرمایه گذاری (ویزای سرمایه گذاری ) یا از طریق ثبت شرکت وخرید ملک اقدام به مهاجرت می‌کنند