ماه: ژانویه 2022

رای وحدت رویه ۸۱۷ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

ولی وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ۱۶ آذر سال جاری توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده بود که امروز در روزنامه رسمی منتشر گردید در بخش نهایی رای مذکور آمده با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۴۲ محکومیت پرداخت دیه در …

رای وحدت رویه ۸۱۷ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد ادامه »

جرم انگاری در خصوص امور مربوط به حیوانات خانگی

در ذهن اقشار جامعه و حتی دوستان و نزدیکان، یکی از سوالات معمول و متداولی که با آن مواجه گردیدم در خصوص نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ بوده که آیا جرم انگاری گردیده است و دارای چه مجازاتی می باشد؟ تاچندی پیش،بابت پاسخ به این پرسش از مواد متفاوت قانونی کمک می‌گرفتم که ممکن …

جرم انگاری در خصوص امور مربوط به حیوانات خانگی ادامه »