جرم انگاری در خصوص امور مربوط به حیوانات خانگی

در ذهن اقشار جامعه و حتی دوستان و نزدیکان، یکی از سوالات معمول و متداولی که با آن مواجه گردیدم در خصوص نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ بوده که آیا جرم انگاری گردیده است و دارای چه مجازاتی می باشد؟ تاچندی پیش،بابت پاسخ به این پرسش از مواد متفاوت قانونی کمک می‌گرفتم که ممکن …

جرم انگاری در خصوص امور مربوط به حیوانات خانگی ادامه »